Omega-3 og risiko for blodpropp: Kvinner og menn har forskjellige behov

blodpropp

Sammenhengen mellom omega-3 og risiko for blodpropp er kjent. Omega-3 forebygger hjertesykdom.  Dette er opplest og vedtatt, og grundig dokumentert i flere studier, selv om resultater kan variere.*

Nå viser ny forskning at kvinner og menn har helt forskjellige behov for omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å kunne forebygge risiko for blodpropp.

Australske forskere har nå for andre gang avdekket at kvinner og menn responderer helt forskjellig på de to forskjellige omega-3-fettsyrene EPA og DHA når det gjelder å forebygge risiko for å utvikle blodpropp.

94 friske kvinner og menn ble i undersøkelsen, som nå publiseres i aprilutgaven av The Journal of Nutrition, gitt enten kapsler med høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA (1000 mg EPA: 200 mg DHA), et tilskudd med høyt innhold av omega-3-fettsyren DHA (200 mg EPA: 1000 mg DHA), eller placebokapsler.

Stor forskjell mellom hva kjønnene responderer på

Etter kun 4 ukers behandling med omega-3-fettsyrer, viser de samlede resultatene for kvinner og menn at  risikofaktorer forbundet med å utvikle blodpropp ble redusert med nesten 12%.

Forskerne tittet så nærmere på de forskjellige omega-3-tilskuddenes effekt isolert for kun kvinner og isolert for kun menn. Funnene var oppsiktsvekkende:

  • Menn responderte kun på det EPA-rike tilskuddet og ikke med kapsler med høyt innhold av omega-3 DHA.  Reduksjonen av risikofaktorer for blodpropp var på nesten 20% sammenlignet med både DHA-tilskudd og placebo.
  • Kvinner responderte kun på kapsler med høyt omega3-DHA innhold, og ikke på kapsler med høyt EPA-innhold. Også her var reduksjonen av risikofaktorer redusert  med nesten 20%, sammenlignet med EPA-behandling og placebo.

Funnene i studien er helt klare, og forskerne konkluderer med at for å forebygge risiko for blodpropp vil omega-3-tilskudd rik på EPA-fettsyren være fordelaktig for menn, mens kvinner skal bruke omega-3-tilskudd med høyt innhold av DHA.

Årsaken til disse store kjønnsforskjellene er hormonelt betinget og viser til interaksjoner mellom kjønnshormoner og omega-3-fettsyrer.

Kommentar:

Disse nye funnene viser at kjønnsforskjeller påvirker effekten kvinner og menn har av de forskjellige omega-3-fettsyrene, og åpner for nye muligheter innen forskning og mulig mer skreddersydde omega-3-produkter spesielt tilpasset kvinner og menn. 

Det bør fremover kanskje vurderes om det skal undersøkes nærmere om disse forskjellene også kan gjelde for andre lidelser, som forskjellige betennelsesrelaterte lidelser, kognitive lidelser og adferdsvansker.

 

Noen grunner til at resultater i studier på omega-3-fettsyrer kan variere og ikke er entydige er:

  • Det brukes forskjellige formuleringer med ulikt innhold og dosering av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer i forskjellige former: Noen studier gjøres på omega-3 i manipulert etylesterform, andre bruker høykonsentrater av omega-3-fettsyrer i rekonstruert triglyseridform, og noen gjøres med helt naturlige omega-3-fettsyrer i naturlig triglyseridform (lavkonsentrert). Etylestere og rekonstruerte triglyserider opptas og utnyttes litt forskjellig av kroppen vår, sammenlignet med naturlig, lavkonsentrerte omega-3-tilskudd. Velg omega-3 i naturlig triglyseridform.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer med stor variasjon i harskningsgrad (målt i TOTOX). En fersk olje gir positive resultater, mens en harsk olje kan gi ingen, eller negative resultater. Velg alltid en fersk olje. Den skal ikke lukte eller smake vondt.
  • Få større studier differensierer mellom kvinner og menn (studiene tar ikke høyde for de hormonelle forskjellenes betydning).
  • Få studier tar hensyn til deltagernes individuelle kosthold.

Skal man trekke noen konklusjoner fra meta-studier på omega-3-fettsyrer bør man derfor kun sammenligne resultater og funn hvor det brukes like former for omega-3, hvor forholdet EPA:DHA er like, og hvor graden av oksidasjon er tilnærmet lik.

Dette gjøres ikke per i dag.

Kilder til omega-3 og risiko for blodpropp:

Eicosapentaenoic and docosahexaenoic Acid supplementations reduce platelet aggregation and hemostatic markers differentially in men and women.  Phang et al., The Journal of Nutrition, 2013 Apr; 143 (4):457-63.

Gender-specific inhibition of platelet aggregation following omega-3 fatty acid supplementation.  Phang et al., Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Vol. 22, Issue 2, 109-144, Feb 2012

 

Kvinner har godt av mer omega-3:

Omega-3 reduserer risiko for brystkreft

You may also like...

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: