Barn med ADHD har mangel på omega-3 fettsyrer

Et studie publisert i Clinical Psychological Science viser til at barn med ADHD har flere symptomer på mangel av essensielle omega-3 fettsyrer. Dette til tross for at de har samme inntak av fettsyrer som kontrollgruppen. Denne mangelen på fettsyrer var også assosiert med grad av symptomer.

42 barn i alderen 6 – 12 år var med i denne nye studien. Halvparten av barna hadde diagnosen ADHD, mens kontrollgruppen var uten diagnosen. Hele undersøkelsesgruppen var en homogen gruppe. Det var ingen forskjeller i alder, sosioøkonomiske status, inntak av omega-3 fettsyrer, eller av matinntak generelt.

Uttalt mangel tross likt inntak av fettsyrer

Funnene fra studien er av stor interesse for videre forskning. Til tross for at begge gruppene fikk i seg like store mengder av essensielle fettsyrer, så hadde ADHD-barna allikevel en uttalt fettsyremangel.

Forskerne kommer med to forklaringer på hvorfor barn med ADHD har en mangel på essensielle fettsyrer, selv om de inntar like mye som andre uten diagnose.

«Barn med ADHD har enten et høyere forbruk essensielle fettsyrer, eller en dårligere fungerende metabolsk utnyttelse som igjen resulterer i lavere omega-3 status og større mangelsymptomer»

 

Flere avgjørende faktorer for opptak og utnyttelse av omega-3

Det er spesielt tre faktorer som påvirker omsetningen av omega-3. Disse er

  1. evnen til å omdanne plante-omega-3 til omega-3-fettsyrene EPA og DHA
  2. genetiske påvirkninger av enzymer for omdannelse av fettsyrer
  3. kjønn

For å omdanne omega-3 fra planterike til omega-3-EPA, er det estimert at man trenger 20 g gram ALA for å kunne danne 1 gram EPA. Om man ikke spiser fisk eller tar tilskudd med marint omega-3, er dette enorme mengder planteomega-3 som skal til for å få tilstrekkelig med EPA og DHA.

Noen personer har en genvarianterer som gjør at man utnytter fettsyrer dårligere, samtidig ser man at disse et forhøyet nivå av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA).

Undersøkelser har vist at unge kvinner omdanner mer omega-3 DHA og EPA fra plante-omega, sammenlignet med unge gutter. Det er også gjort funn som viser til at testosteron kan hemme omdannelse av fettsyrer, mens østrogen beskytter fettsyrer.

 

Barn med ADHD har derfor behov for mer omega-3

Funnene i denne nye undersøkelsen indikerer derfor at barn med ADHD har behov for større mengder med omega-3-fettsyrer på grunn av forskjeller i fettsyremetabolismen, og kan også være med på å forklare hvorfor gutter er mer utsatt enn jenter.

Les også:

Omega-3-EPA motvirker hyperaktiv atferd og styrker konsentrasjonen

 

Kilder:

Delay Aversion, Temporal Processing, and N-3 Fatty Acids Intake in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Chang et al., Clinical Psychological Science, November 2016 vol. 4, no 6 1094-1103

Efficiency of convertion of alpha-linolenic acid to long chain n-3 fatty acids in man. Brennan et all. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care (2002), 5, 127-132.

Association of fatty acid desaturase genes with atention-deficit/hyperactivity disorder. Brookes et al., Biological Psychiatry, (2006), 1053-1061.

Convertion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acid in young women. Burdge et al., British Journal of Nutrition (2002), 88, 411-420.

 

You may also like...

2 Responses

  1. desember 6, 2022

    […] Barn med ADHD har mangel på omega-3 fettsyrer […]

  2. desember 6, 2022

    […] Barn med ADHD har mangel på omega-3 fettsyrer […]

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: