Curcumin effektivt mot psoriasis

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudlidelse i hud, negler og ledd som gir en betydelig dårligere livskvalitet og berører omtrent 3% av verdens befolkning. Dagens behandling består i hovedsak å gi pasienter med psoriasis steroidkremer.

Nå er det dokumentert at tilskudd med curcumin kan gi ekstra behandlingshjelp for de med psoriasis.

En gruppe italienske forskere ved Universitetet i Firenze har dokumentert at et daglig tilskudd med curcumin sammen med behandling med steroidkrem ga overlegne resultater, sammenlignet med de som fikk steroidkremer med placebotabletter for behandling og lindring av psoriasis.

Curcumin ga bedre behandlingseffekt enn placebo

63 personer med diagnose mild til moderat psoriasis deltok i denne dobbelt-blinde og randomiserte undersøkelsen som varte i 16 uker. Den ene gruppen fikk daglig behandling med tilskudd av curcumin og en steroidkrem med metylprednisolon. Den andre fikk placebotabletter og metylprednisolonkrem.

Resultatene etter 16 uker viste at tilleggsbehandling med curcumin ga betydelig bedre resultater sammenlignet med placebogruppen, målt etter Psoriasis Area and Severity Index (PASI).

PASI er ofte brukt ved kliniske undersøkelser når man ønsker å se på behandlingseffekten av et medikament som skal hjelpe mot psoriasis, hvor for eksempel PASI 75 refererer til hvor mange som har hatt en 75% reduksjon av PASI ved studiestart.

Curcumin-gruppen hadde overlegent best score ved både PASI 50, PASI 75, PASI 90 og PASI 100, sammenlignet med gruppen som fikk narretabletter.

Man fant også at curcumin reduserte betennelsesmarkører forbundet med psoriasis.

Curcumin-gruppen hadde i tillegg en økt livskvalitet og bedre sykdomsforløp. Tilskudd med curcumin ble også funnet å være både trygt og var meget godt tolerert av pasientene som deltok i undersøkelsen.

Eksemp

Kilde:

Oral Curcumin Is Effective as an Adjuvant Treatment and Is Able to Reduce IL-22 Serum Levels in Patients with Psoriasis Vulgaris. Antiga et al., BioMed Research International, Volume 2015 (2015), Article ID 283634, 7 pages

You may also like...

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: