Tilskudd av magnesium reduserer depresjon på kun 2 uker

Over 350 millioner mennesker verden over sliter med depresjoner og unormale psykologiske funkjsoner. Dette koster samfunnet enorme summer hvert år. Et enkelt og billig tilskudd av magnesium viser seg i et nytt studie redusere mild til moderat depresjon på kun 2 uker, og dette helt uten uønskede bivirkninger.

Undersøkelsen ble ledet av Emily Tarleton ved University of Vermont. Hun uttaler at resultatene er oppløftende da man trenger komplementerende behandlingsalternativer ved depresjon som både er effektivt, billig og trygt.

Resultatene av undersøkelsen viser nettopp at tilskudd av magnesium både er effektivt og trygt i bruk for personer med mild til moderat depresjon.

Over 125 voksne personer med mild til moderat depresjon deltok i den 6 ukers lange studien.

Halvparten av deltagerne fikk daglig narrepiller, mens den andre halvparten fikk 248 mg med magnesium. Alle deltagerne ble undersøkt for symptomer på depresjon 2 ganger i uken.

Gruppen som fikk daglig tilskudd av magnesiumklorid opplevde en signifikant forbedring av sin nedstemthet og indre uro etter kun 2 uker. Symptomene ble bedret uavhengig av kjønn, alder og bruk av andre medikamenter, og alle deltagerne tolererte magnesiumtilskudd uten å oppleve noe negativt.

Det interessante er at over 60% av deltagnerne sa de ville fortsette med å ta magnesiumtilskudd.

Forskerne vil nå gjøre tilsvarende undersøkelser på enda flere personer.

Magnesium er også med på å redusere inflammasjoner. Inflammasjoner settes i forbindelse med forstyrrelser av våre kognitive funksjoner, slik som depresjon.

 

Kilder:

You may also like...

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: