Curcumin reduserer muskelslitasje etter trening

Idrettsutøvere bør se nærmere på daglig bruk av et høykvalitetsprodukt basert på curcumin-ekstrakt. Undersøkelser viser at selv små doser av curcumin med høy kvalitet gir bedre restitusjon og reduserer både muskelslitasjer og betennelsesfaktorer etter trening.

I en undersøkelse fra USA deltok 28 personer med en gjennomsnittsalder på 20 år.  Deltakerne ble delt opp i to grupper, hvor den de enten fikk kapsler med ca 80 mg curcumin, mens den andre gruppen fikk placebokapsler.

De inntok så curcumin-kapsler eller placebo i to dager før  og tre dager etter at de gjennomførte en standardisert beintrening med vekter som var designet for å påføre kortsiktig muskelskade (Exercise Induced Muscle Damage – EIMD).

Begge gruppene hadde etter treningen økte verdier av enzymet kreatinkinase, som er en markør for muskelskade og -slitasje.

Gruppen som hadde inntatt de aktive kapsler med curcumin hadde 45% lavere blodverdier av kreatinkinase sammenlignet med placebogruppen.

De hadde også betydelig lavere verdier av andre målte betennelsesfaktorer som TNF-alpha og IL-8.

Dette betyr at idrettsutøvere so regelmessig inntar curcumin vil restituere seg raskere og bedre sin funksjonsevne ved repeterende treningsøkter.

En idrettsutøver vi da være bedre i stand til å ha en høyere intensitet og kvalitet på treninger over lengre tid.  Dette igjen vil gi bedre og raskere fremgang som idrettsutøver.

 

Kilder:

  1. curminol.com
  2. Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin.  McFarlin et al., BBA Clinical 2016, Volume 5, Pages 72 – 78.

You may also like...

2 Responses

  1. februar 25, 2018

    […] Curcumin reduserer muskelslitasje etter trening […]

  2. januar 26, 2020

    […] Curcumin reduserer muskelslitasje etter trening […]

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: