Fiskeolje gir økt styrke og kan beskytte mot muskelsvinn

Etter hvert som vi blir eldre, taper vi muskelmasse med så mye som 0,5 til 2 % hvert år. Tap av muskelmasse vil kunne redusere livskvalitet og gi et økt behov for hjelp og assistanse i godt voksen alder.

Styrketrening er en effektiv måte for å vedlikeholde muskelfunksjonen og muskelstyrken vår.

En undersøkelse viser at inntak av fiskeolje kombinert med styrketrening øker muskelstyrken hos eldre, og dette betydelig bedre enn kun styrketrening alene.

Fiskeolje ga økt effekt av styrketreningen

DNS arctic omega3

Fiskeolje gir økt muskelstyrke og bekytter mot muskelsvinn hos eldre

Denne undersøkelsen varte i 12 uker og en gruppe eldre ble satt på et enkelt styrketreningsprogram.

De som samtidig daglig inntok fiskeolje økte sin muskelstyrke med hele 20%,  sammenlignet med kun 11% hos de som fikk narrekaspler.

Dette er viktige funn som nå danner grunnlag for en større vitenskapelig undersøkelse. 

Pilotstudien ble ledet av Dr. Stuart Grey ved University of Aberdeen, og har blitt presentert på British Science Festival.

 

You may also like...

1 Response

  1. mars 29, 2018

    […] Fiskeolje gir økt styrke og kan beskytte mot muskelsvinn […]

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: