Jernmangel øker risiko for fødselsdepresjoner

Canadiske forskere har funnet en sammenheng mellom lave verdier av mineralet jern og fødselsdepresjoner.

Forskere ved University of Toronto og McMaster University analyserte data fra 142 gravide kvinner mellom 18 og 25 år. Alle kvinnene hadde gjennomgått et spørreskjema som brukes for å avdekke grad av depresjon etter fødsel (EPDS – Edinburgh Postnatal Depression Score).

Det ble også tatt blodprøver som ble sjekket for ferritin-verdier.

En tredjedel av de undersøkte kvinnene viste seg å ha for lave jernverdier i kroppen. De gravide som hadde for lave jernverdier i kroppen hadde også de høyeste verdier for fødselsdepresjon, sammenlignet med gravide med tilstrekkelige jernverdier.

Funnene vedvarte selv etter justeringer for bakenforliggende faktorer.

Forskerne bak studien mener derfor at jernmangel under graviditet er en stor risikofaktor for utvikling av fødselsdepresjon.

Undersøkelsen tok dessverre ikke høyde for ernæringsstatus gjennom graviditeten, så forskerne er litt usikre på om depresjoner i og etter svangerskap kan gi jernmangel som følge av dårlig kosthold, eller om det er jernmangelen i seg selv som kan utløse depresjoner.

Uansett er funnene samsvarende med andre undersøkelser som viser til en assosiasjon mellom jernmangel og depresjoner i befolkningen generelt og hos gravide og ammende kvinner spesielt.

 

Kilde:

Iron Deficiency and Risk of Maternal Depression in Pregnancy: An Observational Study. Dama et al., Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 2018 Jan 4. pii: S1701-2163(17)30570-4

 

 

You may also like...

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: