Choline og betain kan motvirke insulinresistens og diabetes type 2

Et stort inntak av karbohydrater over lang tid kan «slite ut» kroppens insulin, et hormon som produseres i bukspyttkjertelen.  Normalt vil insulin sette kroppen vår i stand til å lagre overskudd av glukose (sukker)  i vevene, som så blir brukt som energi.  Hos noen personer slutter vevene å reagere på insulin – de blir insulinresistente.  Et studie som nylig er publisert viser til at et økt inntak av cholin, som er et B-vitaminlignende stoff, kan motvirke insulinresistens.

I den nye studien som er publisert i tidsskriftet Nutrition, gjennomgikk man inntaket av choline og betain hos 2.394 voksne personer.  Dette ble så ble korrelert mot insulinresistens ved HOMA-IR (en metode for å bestemme insulinresistens og funksjon til betaceller) og QUICKI (quantitative insulin sensitivity check index).

Resultatene viste at jo høyere inntak personene hadde av choline og betain, jo lavere var tilfellene av insulinresistens.

Selv om forskerne påpeker at de kun har funnet en korrelasjon mellom inntak av disse essensielle næringsstoffene og insulinresistens, så uttaler de samtidig at tilskudd av choline kan redusere betennelser og dempe oksidativ stress – faktorer involvert i utviklingen av insulinresistens.

Choline kan også omdannes til betain i kroppen, som igjen kan påvirke forskjellige signalveier for omdannelse av glykogen og øke insulinsensitivitet i fettvev. Som choline kan også betain redusere betennelsesfaktorer.

Resultatene av denne studien er av stor betydning for folkehelsen, da undersøkelser viser til at befolkningen i vår vestlige verden ikke får i seg tilstrekkelig med choline med dagens kostholdsvaner, og det faktum at insulinresistens og diabetes type 2 er et økende problem i vesten.

Bare i Norge har ca. 200.000 personer diagnosen diabetes type 2 –  men man anslår at like mange personer går med udiagnostisert diabetes type 2.

EFSA – det europeiske «mattilsyn», har nylig diskutert daglig anbefalt adekvat inntak av choline, og anbefaler et inntak på minst

  • 400 mg per dag for voksne (som veier 70 kg)
  • 160 mg per dag for barn 7 – 11 mnd
  • 140 mg per dag for barn 1-3 år
  • 170 mg per dag for barn 4-6 år
  • 250 mg per dag for barn 7-10 år
  • 340 mg per dag for barn 11-14 år
  • 400 mg per dag for undom 15-17 år
  • 480 mg per dag for gravide
  • 520 mg per dag for ammende

Gode kilder til choline er ferske egg, kjøtt, fisk, fullkorn, frukt og grønt.  Cholin-innholdet i råvarene reduseres ved tilbredning av matvarene.

Du kan også finne gode B-vitamintilskudd som inneholder choline – eller se etter rene cholin-preparater.

Kilder:

High dietary choline and betaine intakes are associated with low insulin resistance in the Newfoundland population.  Gao et al., Nutrition, published ahead of print, DOI: 10.1016/j.nut.2016.08.005

Norsk helseinformatikk:  Insulinresistens http://nhi.no/seminarer/type-2-diabetes/pasientinformasjoner/insulinresistens-11033.html

Diabetesforbundet: Diabetes type 2 – http://diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/

Scientific Poinion on Dieatery Reference Values for choline. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy

You may also like...

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: