Omega-3 reduserer risiko for brystkreft

Brystkret er den absolutt vanligste formen for kreft hos kvinner, og årlig får mer en 3.500 kvinner i Norge denne diagnosen. Forekomsten øker, og det er i dag dobbelt så mye brystkreft hos kvinner i Norge enn hva man observerte i 1958. Det å kunne forebygge brystkreft er derfor viktig for både folkehelsen og utsatte kvinner.

En stor metaundersøkelse publisert i British Medical Journal viser til at omega-3-fettsyrer fra fisk og sjødyr reduserer risiko for å utvikle brystkreft.  Studien var omfattende og meget grundig.

Forskerne analyserte data fra 26 publiserte brystkreftstudier, 11 studier som så på hyppighet av brystkreft og inntak av fisk, 17 undersøkelser som så på sammenhengen mellom omega-3-fettsyrer og brystkreft og 12 undersøkelser som så på sammenhengen mellom omega-3 fra vegetabilske kilder og brystkreft.

Dataene fra alle disse undersøkelsene danner så grunnlag for funnene som er publisert i det fagfellevurderte og anerkjente tidsskriftet The BMJ (British Medical Journal).

Kun marint omega-3 viser effekt for å kunne forebygge brystkreft

Etter å ha analysert alle resultatene fra alle publiserte artikler, så forskerne bak denne undersøkelsen klare trender:

  • Fiskemåltider hadde ingen innvirkning for risiko for å utvikle brystkreft
  • Vegetabilske omega-3-fettsyrer hadde ingen forebyggende eller reduserte risiko for brystkreft
  • Omega-3-fettsyrer fra fisk og sjødyr reduserte brystkreftrisiko

Det er oppsiktsvekkende at kun omega-3-fettsyrer fra fisk og sjødyr ble funnet å kunne redusere risiko for brystkreft.

Forskerne kalkulerte seg frem til at risikoen for å utvikle brystkreft reduseres med hele 5% for hver ekstra økning på 100 mg omega-3 man inntar daglig.

Forskerne konkluderer med at den type undersøkelse de her har gjort er de mest effektive verktøyene som kan brukes, og at denne undersøkelsen gir solide og robuste bevis for at inntak av omega-3 fra marine kilder (men ikke vegetabilske) er direkte relatert til en redusert risiko for å utvikle brystkreft.

 

 

Kilde:

Intake of fish and marine n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of breast cancer: meta-analysis of data from 21 independent prospective cohort studies, Zheng et al., BMJ 2013; 346

 

 

You may also like...

1 Response

  1. desember 6, 2022

    […] Omega-3 reduserer risiko for brystkreft […]

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: