Et sterkt skjelett

Et sterkt skjelett og forebyggelse av brudd krever magnesium

Et sterkt skjelett og forebyggelse av brudd krever magnesium. Dette selv om vi i flere ti-år har vi blitt fortalt av myndigheter og av meieri-industrien at vi må sørge for å få i oss nok melk og kalsium for å styrke skjelettet vårt og dermed redusere risiko for beinskjørhet og brudd.

Dette er dog ikke hele sannheten for et sterkt skjelett. Vi er nødt til å ha et tilstrekkelig inntak av andre næringsstoffer også, ikke minst magnesium.

Et lavt inntak av magnesium vil gi økt risiko for beinbrudd generelt og hoftebeinsbrudd spesielt: Dette i følge et studie gjort av engelske og finske forskere.

Forskerne analyserte data fra over 2.200 menn mellom 42 og 61 år over en 25-års oppfølgingsperiode. Det ble registrert 123 brudd, og av disse var hele 78 hoftebeinsbrudd.

44% redusert risiko for brudd med høyere magnesiumverdier

Mennene i studien som hadde de høyeste målte blodverdiene av magnesium, hadde en 44% lavere risiko for brudd, spesielt hoftebrudd.

Ingen av mennene med høye magnesiumverdier (over 2,3 mg/ dl) opplevde noen brudd i studieperioden på 25 år.

– Dette antyder at høye magnesiumverdier kan forebygge fremtidige brudd, uttalte en av de finske professorene bak studien.

Et sterkt skjelett – kosthold ikke nødvendigvis nok

Et kosthold med magnesiumrike matvarer er ikke nødvendigvis nok. Det ble ikke funnet at et økt inntak av magnesiumrike matvarer som nøtter, frø, avocado og grønnsaker reduserte risiko for brudd.

Et økt inntak av disse matvarene gir altså ikke nødvendigvis en økning av magnesium målt i blodet, i følge denne studien.

Eldre personer og personer med mage- og tarmproblemer anbefales derfor å ta et magnesiumtilskudd. Slik kan man bedre magnesiumstatusen, og man kan redusere risiko for brudd i bein og hofter.

Vanskelig stole på magnesiumstatus målt i blod

Forskerne peker på at selv om studien her klart indikerer en sammenheng mellom magnesiumverdier målt i blod, og risiko for brudd, har studien sine svakheter.

Lave magnesiumverdier målt i blod er som oftest samsvarende med lavt total magnesiumverdi. Det gir allikevel ingen 100% nøyaktig beskrivelse av det totale nivå av kroppsmagnesium.

En person kan faktisk ha tilfredsstillende blodverdier av magnesium, men fortsatt ha et stort underskudd av total kroppsmagnesium, og en person med overskudd av total kroppsmagnesium kan ha blodverdier som viser mangler.

Videre viser de til at et kosthold rikt på magnesium også vil gi økte verdier av andre viktige næringsstoffer som kalsium og kalium.

Forskerne håper nå noen kan gjøre et tilsvarende studie på kvinner.

Det europeiske mattilsynet EFSA anbefaler at menn får i seg minst 350 mg magnesium hver dag og kvinner 300 mg/dag. Barn anbefales et inntak på mellom 170-300 mg magnesium daglig.

Kilde:Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: a long-term prospective cohort study. Kunutsor et al., European Journal of Epidemiology, 2017; 32(7): 593–603.


Denne er også verdt lese:

Magnesium og utvikling av tarmkreft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *