Omega-3 og risiko for blodpropp

Omega-3 og risiko for blodpropp: Kvinner og menn har forskjellige behov

Sammenhengen mellom omega-3 og risiko for blodpropp er kjent. Omega-3 forebygger hjertesykdom.  Dette er opplest og vedtatt, og grundig dokumentert i flere studier, selv om resultater kan variere.*

Nå viser ny forskning at kvinner og menn har helt forskjellige behov for omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å kunne forebygge risiko for blodpropp

Australske forskere har nå for andre gang avdekket at kvinner og menn responderer helt forskjellig på de to forskjellige omega-3-fettsyrene EPA og DHA når det gjelder å forebygge risiko for å utvikle blodpropp.

94 friske kvinner og menn ble i undersøkelsen, som nå publiseres i aprilutgaven av The Journal of Nutrition, gitt enten kapsler med høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA (1000 mg EPA: 200 mg DHA), et tilskudd med høyt innhold av omega-3-fettsyren DHA (200 mg EPA: 1000 mg DHA), eller placebokapsler.

Stor forskjell mellom hva kjønnene responderer på

Etter kun 4 ukers behandling med omega-3-fettsyrer, viser de samlede resultatene for kvinner og menn at  risikofaktorer forbundet med å utvikle blodpropp ble redusert med nesten 12%.

Forskerne tittet så nærmere på de forskjellige omega-3-tilskuddenes effekt isolert for kun kvinner og isolert for kun menn. Funnene var oppsiktsvekkende:

  • Menn responderte kun på det EPA-rike tilskuddet og ikke med kapsler med høyt innhold av omega-3 DHA.  Reduksjonen av risikofaktorer for blodpropp var på nesten 20% sammenlignet med både DHA-tilskudd og placebo.
  • Kvinner responderte kun på kapsler med høyt omega3-DHA innhold, og ikke på kapsler med høyt EPA-innhold. Også her var reduksjonen av risikofaktorer redusert  med nesten 20%, sammenlignet med EPA-behandling og placebo

Funnene i studien er helt klare, og forskerne konkluderer med at for å forebygge risiko for blodpropp vil omega-3-tilskudd rik på EPA-fettsyren være fordelaktig for menn, mens kvinner skal bruke omega-3-tilskudd med høyt innhold av DHA.

Årsaken til disse store kjønnsforskjellene er hormonelt betinget og viser til interaksjoner mellom kjønnshormoner og omega-3-fettsyrer.

Kommentar:

* Noen grunner til at resultater i studier på omega-3-fettsyrer kan variere og ikke er entydige er:

  • Det brukes forskjellige formuleringer med ulikt innhold og dosering av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer i forskjellige former: Noen studier gjøres på omega-3 i manipulert etylesterform, andre bruker høykonsentrater av omega-3-fettsyrer i rekonstruert triglyseridform, og noen gjøres med helt naturlige omega-3-fettsyrer i naturlig triglyseridform (lavkonsentrert). Etylestere og rekonstruerte triglyserider opptas og utnyttes litt forskjellig av kroppen vår, sammenlignet med naturlig, lavkonsentrerte omega-3-tilskudd. Velg omega-3 i naturlig triglyseridform.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer med stor variasjon i harskningsgrad (målt i TOTOX). En fersk olje gir positive resultater, mens en harsk olje kan gi ingen, eller negative resultater. Velg alltid en fersk olje. Den skal ikke lukte eller smake vondt.
  • Få større studier differensierer mellom kvinner og menn (studiene tar ikke høyde for de hormonelle forskjellenes betydning).
  • Få studier tar hensyn til deltagernes individuelle kosthold.

Skal man trekke noen konklusjoner fra meta-studier på omega-3-fettsyrer bør man derfor kun sammenligne resultater og funn hvor det brukes like former for omega-3, hvor forholdet EPA:DHA er like, og hvor graden av oksidasjon er tilnærmet lik.

Dette gjøres ikke per i dag.

Kilder:

Eicosapentaenoic and docosahexaenoic Acid supplementations reduce platelet aggregation and hemostatic markers differentially in men and women.  Phang et al., The Journal of Nutrition, 2013 Apr; 143 (4):457-63.

Gender-specific inhibition of platelet aggregation following omega-3 fatty acid supplementation.  Phang et al., Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Vol. 22, Issue 2, 109-144, Feb 2012


Mer om omega-3: Omega-3 status hos gravide har betydning for overvekt hos barn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *