Kapsler med hvitløk

Kapsler med hvitløk reduserer høyt blodtrykk

Om kapsler med hvitløk kunne redusere høyt blodtrykk ble sett på i en stor samleundersøkelse. Ved å analysere resultatene av 17 forskjellige publiserte studier, konkluderer forskere at hvitløk definitivt er med på å redusere blodtrykket.

Undersøkelsen er publisert i Journal of Clinical Hypertention.  Den viser til at hvitløk i gjennomsnitt reduserer overtrykk (det systoliske blodtrykket) med 3,75 mmHg.  Undertrykk (det diastoliske blodtrykket) ble i snitt redusert med 3,39 mmHg. Disse funnene var signifikante hos personer med høyt blodtrykk.

Forskerne uttaler at hvitløk er signifikant bedre enn narrepiller (placebo) for å redusere høyt blodtrykk.  Spesielt de med høyt overtrykk vil ha glede av hvitløkstabletter.

Kun “gullstandard” av studier ble inkludert

De 17 studiene som inngikk i meta-analysen var alle såkalte RCT-studier, som ofte defineres som «gullstandarden» for medisinske og vitenskapelige undersøkelser. Dosene av hvitløk var fra 300 – 900 mg per dag.

Produkter med både Aged Garlic Extract (Kyolic®), standard hvitløkspulver og hvitløksolje var brukt i disse 17 studiene.

Det er fortsatt usikkert hva som gjør at kapsler med hvitløk reduserer blodtrykket, men forskerne peker på at hvitløk kan fungere som en antioksidant.

Stoffer fra hvitløk kan dermed være med på å beskytte endotelceller (cellelag på innsiden av blodkar og lymfekar) mot skader grunnet oksidativt stress. De peker også til at det kan være stoffer i hvitløk som kan ha en mild ACE-hemmende effekt, tilsvarende hva man finner i ordinære blodtrykksenkende preparater.

-“Det finnes forskjellige dipeptider som er ekstrahert fra hvitløk som vi vet har ACE-hemmende effekt, men det er for tidlig si hva som gjør at tilskudd av hvitløkstabletter virker mot høyt blodtrykk – det eneste vi vet er at det faktisk virker,” kommenterer forskerne.

Denne meta-analysen på effekten av hvitløk på høyt blodtrykk gir nå mer støtte for at tilskudd av hvitløk er ekstra godt for hjertet.

Kapsler med hvitløk reduserer kolesterol og triglyserider

En annen meta-analyse publisert i Journal of the Science of Food and Agriculture. Den slår også fast at kapsler med hvitløk også kan redusere kolesterol og triglyseridnivå i blod.

Kilder:

Effect of Garlic on Blood Pressure: A Meta-Analysis. Wang et al., Journal of Clinical Hypertention, 2015, Jan 5.

Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. Ried et al., BMC Cardiovascular Disorders 2008, 8:13


Les også:

D-vitamin: 10 grunner til at du trenger mer Nutrimed Sport og Helse (membership.contact)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *