Mer testosteron med mer magnesium

Mer testosteron med mer magnesium

Mer testosteron med mer magnesium! Så om du ønsker å få mer utbytte av treningen din, eller rett og slett vil føle deg piggere i hverdagen så kan mer magnesium for mange være en god løsning, ifølge studie.

Både kvinner og menn kan ha et for lavt nivå av det mannlige kjønnshormonet testosteron.  Dette kan blant annet føre til tretthet, tiltaksløshet, tap av muskelmasse, økt fettansamlinger spesielt rundt midjen, nedstemthet og humørsvingninger.

Løsningen kan være noe så enkelt som et økt inntak av magnesium i form av kosttilskudd.

En publisert undersøkelse viser til at et tilskudd av 10 mg magnesium per kilo kroppsvekt per dag, økte både fri testosteron og totaltestosteron etter kun 4 uker.

Undersøkelsen ble gjort på 3 grupper, hvor en gruppe var en kontrollgruppe som ikke trente og som daglig fikk 10 mg magnesium per kilo kroppsvekt, den andre gruppen besto av kampsportutøvere som daglig trente 90 – 120 minutter og som fikk 10 mg magnesium per kilo kroppsvekt hver dag i 4 uker, mens den tredje gruppen var en gruppe kampsportsutøvere som daglig trente 90 – 120 minutter, men som ikke fikk noe ekstra tilskudd av magnesium.

Testosteronverdier ble målt ved:

  • hviletilstand før tilskudd av magnesium
  • etter utmattelse før tilskudd av magnesium,
  • hviletilstand etter tilskudd av magnesium
  • etter utmattelse etter tilskudd av magnesium.

Økte verdier av både fri testosteron og totaltestosteron ble sett hos både de inaktive og de aktive utøvere som daglig inntok ekstra tilskudd av magnesium.

Trening i seg selv ga også økte testosteronverdier sammenlignet med gruppen av inaktive, men testosteronverdiene økte mest hos de som tok tilskudd av magnesium.

Denne undersøkelsen viser altså at et daglig tilskudd av magnesium vil gi en bedre testosteronstatus hos både fysisk aktive og «sofaslitere», som igjen vil bety mer energi, overskudd, bedre styrke, raskere restitusjon, bedre humør, mer muskler og mindre fett – sammenlignet om man ikke tar tilskudd av magnesium.

For idrettsutøvere:

Sørg for at du daglig tar ekstra magnesium for å få mest mulig igjen for treningen, slik at du kan yte mer og bedre.

Kilde:

Effects of magnesium supplementation on testosterone levels of athletes and sedentary subjects at rest and after exhaustion.  Cinar et al., Biol Trace Elem Res., 2011 Apr; 140(1): 18-23


Mer testosteron med mer magnesium og mer muskler med kreatin – så les denne: Kreatin gir økt muskelvekst, spesielt i overkroppen

One thought on “Mer testosteron med mer magnesium”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *