Kategori: Uncategorized

Forskning: Moderat alkoholinntak reduserer risiko for hoftebrudd

Ja, du leser riktig!   Den største undersøkelsen i sitt slag konkluderer med at et moderat alkoholinntak reduserer risiko for hoftebrudd. Studien som nå er publisert i The American Journal of Clinical Nutrition undersøkte hyppigheten av hoftebrudd hos over 74.000 kvinner og 38.000 menn, totalt… Continue Reading «Forskning: Moderat alkoholinntak reduserer risiko for hoftebrudd»

Høyere inntak av omega-3 assosiert med bedre søvnkvalitet hos barn

Forskning har tidligere pekt på en sammenheng mellom dårlig søvnkvalitet og lave omega-3 verdier hos både spedbarn og barn, samt hos ungdom og voksne med atferds- og lærevansker. Forskere ved Oxford universitetet har nå publisert et studie som peker på at et høyere inntak… Continue Reading «Høyere inntak av omega-3 assosiert med bedre søvnkvalitet hos barn»

Crystal Dream

Naturige ingredienser for naturlig god søvn

Crystal Mind

Normal brain function for all the family

Crystal Eye Omega

For the treatment of Dry Eyes

Crystal Mind

Crystal Mind™ has been developed following many years of research in nutrition for optimum brain health and function.

nutrimedhelse.wordpress.com/

Nyheter og forskning om livsstil, naturmidler og kosttilskudd