Curcumin reduserer muskelslitasje etter trening

Idrettsutøvere bør se nærmere på daglig bruk av et høykvalitetsprodukt basert på curcumin-ekstrakt. Undersøkelser viser at selv små doser av curcumin med høy kvalitet gir bedre restitusjon og reduserer både muskelslitasjer og betennelsesfaktorer etter trening.

I en undersøkelse fra USA deltok 28 personer med en gjennomsnittsalder på 20 år.  Deltakerne ble delt opp i to grupper, hvor den de enten fikk kapsler med ca 80 mg curcumin, mens den andre gruppen fikk placebokapsler.

De inntok så curcumin-kapsler eller placebo i to dager før  og tre dager etter at de gjennomførte en standardisert beintrening med vekter som var designet for å påføre kortsiktig muskelskade (Exercise Induced Muscle Damage – EIMD).

Begge gruppene hadde etter treningen økte verdier av enzymet kreatinkinase, som er en markør for muskelskade og -slitasje.

Gruppen som hadde inntatt de aktive kapsler med curcumin hadde 45% lavere blodverdier av kreatinkinase sammenlignet med placebogruppen.

De hadde også betydelig lavere verdier av andre målte betennelsesfaktorer som TNF-alpha og IL-8.

Dette betyr at idrettsutøvere so regelmessig inntar curcumin vil restituere seg raskere og bedre sin funksjonsevne ved repeterende treningsøkter.

En idrettsutøver vi da være bedre i stand til å ha en høyere intensitet og kvalitet på treninger over lengre tid.  Dette igjen vil gi bedre og raskere fremgang som idrettsutøver.

 

Kilder:

 1. curminol.com
 2. Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin.  McFarlin et al., BBA Clinical 2016, Volume 5, Pages 72 – 78.

Idrettsutøvere trenger mer magnesium

Idrettsutøvere må sørge for at de får i seg alle viktige næringsstoffer for å kunne prestere optimalt.  Noe av det viktigste og enkleste man kan gjøre for å forbedre sine idrettsprestasjoner er å ta et daglig magnesiumtilskudd.

Aktive idrettsutøvere og mosjonister legger ned mye energi, tid, penger og ressurser på å nå sine mål.  Utallige treningstimer flere ganger i uken, nok søvn og hvile, det beste man kan skaffe seg av utstyr – og ett så riktig kosthold som man greier.  Alt for å prestere bedre.

Noe av det viktigste og enkleste man kan gjøre, og som vil gi dramatisk store fordeler og hurtige resultater er et daglig inntak av et høykvalitetstilskudd av magnesium – det viktigste kosttilskudd for en aktiv mosjonist og idrettsutøver.  Omtrent 35% av kroppens totale magnesiumlager er lagret i våre muskler.

Magnesium er involvert i mer enn 300 forskjellige reaksjoner i kroppen, og påvirker dine idrettsprestasjoner direkte.  Jo mer intenst man trener, jo mer magnesium trenger man.  Både fordi en mister magnesium når man svetter, og fordi magnesium er nødvendig for at kroppen skal kunne produsere og omdanne karbohydrater til energi.

Magnesium er også helt nødvendig for kroppens evne til å utnytte og omdanne proteiner og fett, og vil derfor påvirke muskelfunksjonene.  Er dine magnesiumreserver lave – kan du bokstavelig talt – løpe deg inn i problemer.

Magnesium hjelper til med å regulere muskelkontraksjon. En mangel på magnesium vil gi mindre energi til musklene, dårligere utholdenhet, lettere kramper og hjertet vil pumpe dårligere.  Dette påvirker både energiomsetningen og oksygenutnyttelsen.

I en gruppe topptrente triathlonutøvere som daglig tok tilskudd med 400 mg magesium en måned før konkurranse, viste at de presterte betydelig bedre og hadde en bedre energiomsetning og -utnyttelse enn de som ikke inntok magnesium.  Det er også dokumentert at mosjonister med tilstrekkelig magnesiuminntak har opptil 4 ganger bedre blodgjennomstrømning enn hos de med  lave magnesiumverdier.

Tar du tilskudd av magnesium vil du som aktiv mosjonist og idrettsutøver kunne oppleve:  

 • Økt utholdenhet
 • Raskere restitusjon mellom trening og konkurranse
 • Økt muskelstyrke
 • Redusert skadefrekvens
 • Bedre treningsrespons
 • Redusert hvilepuls
 • Bedre proteinsyntese
 • Økt ATP-produksjon
 • Bedre glukosemetabolisme
 • Bedre fettmetabolisme
 • Bedret immunforsvar
 • Mindre muskelkramper

E-vitamin forebygger hukommelsestap ved for lite søvn

Kronisk underskudd på søvn går utover vår helse.  Vektøkning, hjerteproblemer og raskere aldring er noen få  helseproblemer forbundet med søvnmangel.  Men også hjernen vår lider ved kronisk underskudd av søvn.  Tilskudd av E-vitamin kan dog være til hjelp for hjernen ved søvnmangel.

De første tegnene på at hjernen lider av søvnmangel er dårlig hukommelse.  Nå har forskere funnet ut at E-vitaminer kan være til nytte for de som jobber mye nattevakter, eller generelt har problemer med å få nok søvn.  E-vitaminer gir en antioksidantbeskyttelse, som kan bedre både korttids- og langtidshukommelsen hos personer med søvnmangel.

Forskere undersøkte riktignok mus, men undersøkelsen skal være overførbar til mennesker.  En gruppe mus påført søvnmangel ble undersøkt ved at de blant annet skulle finne veien rundt i en klassisk vitenskapelig labyrint, slik at forskerne kunne undersøke resultatene på hukommelsen til musenes vei gjennom labyrinten.

Resultatene var klare.  Når musene led av underskudd på søvn brukte de lengre tid gjennom labyrinten, og husket rett og slett ikke veien.  Både korttids- og langtidshukommelsen var tydelig svekket på grunn av søvnmangel.  Når musene fikk tilskudd av E-vitamin, viste det seg at dette forebygget svekkelse av hukommelsen til musene.

I tillegg viste det seg at tilskudd av E-vitamin aktiviserte en rekke beskyttende antioksidantensymer, som normalt svekkes kraftig ved søvnmangel.  Dette indikerer at søvnmangel også kan gå utover vårt immunforsvar, men at tilskudd av E-vitamin holder immunforsvaret vårt oppe ved søvnmangel.

Kilde:
Behavioural Brain Research, Volume 226, Issue 1, January 2012, Pages 205-210:  The neuroprotective effect of vitamin E on chronic sleep deprivation-induced memory impairment: The role of oxidative stress

C-vitamin og melkesyrebakterier gir mindre influensa, sykefravær og medisinbruk hos barn

Ønsker du å redusere sykefravær og medisinbruk hos ditt barn bør du vurdere daglig tilskudd av C-vitamin og melkesyrebakterier.  En større undersøkelse viser til at det reduserer både sykdom, fravær og medisinbruk hos barn i barnehagealder.

I 6 måneder fikk 57 barn i alderen 3 til 6 år enten en daglig en dose med 50 mg vitamin C sammen med melkesyrebakteriene lactobacillus og bifidobacterium (de mest kjente og vanlige melkesyrebakterier) eller narrepiller.  Undersøkelsen var både randomisert, blindet og placebokontrollert – den fulgte altså det mange kaller for ”gullstandarden” for vitenskapelige undersøkelser.

Overbevisende funn

Resultatene er sterke og viser en betydelig reduksjon av infeksjoner i de øvre luftevier (Upper Respiratory Tract Infection – URTI), mindre sykefravær og mindre bruk av av medisiner.

De av barna som daglig fikk sine 50 mg med vitamin C og ekstra probiotika i 6 måneder, hadde i gjennomsnitt

 • 33% færre symptomer på infeksjoner i de øvre luftveier
 • betydelig færre dager med symptomer
 • 30% færre fraværsdager fra barnehagen.
 • Færre dager hvor de ble medisinert

Mindre bruk av antibiotika

I tillegg til at barna var sjeldnere og mindre syke, ble barna også medisinert i en langt kortere periode sammenlignet med de av barna som ikke fikk vitamin C og melkesyrebakterier.

Antall dager hvor barna fikk antibiotika, feber- og smertestillende, nesespray og hostesaft ble redusert, sammenlignet med de av barna som kun fikk narrepiller.

Kilde:

Probiotics and vitamin C for the prevention of respiratory tract infections in children attending preschool:  a randomised controlled pilot study.  Garalova et al., European Journal of Clinical Nutrition, 2014, Sept. 10 doi: 10.1038/ejcn.2014.174. [Epub ahead of print]

Mer B-vitamin under graviditet reduserer risiko for eksem hos barnet

Gravide som har høyere verdier av B-vitaminer settes i forbindelse med en redusert risiko for å utvikle eksem hos barnet.

En for lavt inntak av B-vitaminer, og spesielt niacin (Vitamin B3) har lenge blitt pekt på som en faktor for å utvikle allergirelaterte plager som både astma og irriterte tarmsykdom (IBD).

Kremer med vitamin B3 brukes regelmessig i behandlingen av eksemer, men denne nye undersøkelsen er den første i sitt slag som ser på sammenhengen mellom gravides B-vitaminstatus og barns risiko for å utvikle eksem.

Den engelske studien som ble gjort ved University of Southampton undersøkte nivå av vitamin B3 og relaterte metabolitter hos nesten 500 gravide kvinner.  Hyppigheten av eksem ble så undersøkt når barna var 6 og 12 mnd.

Forskerne fant ut at gravide som hadde høyest blodverdier av vitamin B3, hadde barn en 30% redusert risiko for å utvikle atopisk eksem ved 1-årsalderen.  Dette sammenlignet med barn av mødre som hadde lavere verdier av vitamin B3 og de relaterte metabolitter.

Viktig med balansert og allsidig kosthold

Forskerne understreker med dette viktigheten av å holde et balansert og allsidig kosthold under hele graviditeten. Samtidig som de tror at disse funnene kan være en av flere årsaker til eksemer og at dette stammer fra barnets utvikling i mors mag.

Dette kan kaste lys på nye måter for å redusere risiko for eksemer og andre hudproblemer hos barnet.

Nicotinamid (Vitamin B3) finner man spesielt i fisk, kjøtt, kylling, nøtter og kaffe.  Nicotinamid er blant annet viktig for kroppens immunforsvar.

 

Kilde:

Higher maternal serum concentration of nicotinamide and related metabolites in late pregnancy are associated with a lower risk of offspring atopic eczema at age 12 months.  El-Heis et al., Clincical & Experimental Allergy, 2016 Oct;46(10):1337-43.

Tilskudd av magnesium reduserer depresjon på kun 2 uker

Over 350 millioner mennesker verden over sliter med depresjoner og unormale psykologiske funkjsoner. Dette koster samfunnet enorme summer hvert år. Et enkelt og billig tilskudd av magnesium viser seg i et nytt studie redusere mild til moderat depresjon på kun 2 uker, og dette helt uten uønskede bivirkninger.

Undersøkelsen ble ledet av Emily Tarleton ved University of Vermont. Hun uttaler at resultatene er oppløftende da man trenger komplementerende behandlingsalternativer ved depresjon som både er effektivt, billig og trygt.

Resultatene av undersøkelsen viser nettopp at tilskudd av magnesium både er effektivt og trygt i bruk for personer med mild til moderat depresjon.

Over 125 voksne personer med mild til moderat depresjon deltok i den 6 ukers lange studien.

Halvparten av deltagerne fikk daglig narrepiller, mens den andre halvparten fikk 248 mg med magnesium. Alle deltagerne ble undersøkt for symptomer på depresjon 2 ganger i uken.

Gruppen som fikk daglig tilskudd av magnesiumklorid opplevde en signifikant forbedring av sin nedstemthet og indre uro etter kun 2 uker. Symptomene ble bedret uavhengig av kjønn, alder og bruk av andre medikamenter, og alle deltagerne tolererte magnesiumtilskudd uten å oppleve noe negativt.

Det interessante er at over 60% av deltagnerne sa de ville fortsette med å ta magnesiumtilskudd.

Forskerne vil nå gjøre tilsvarende undersøkelser på enda flere personer.

Magnesium er også med på å redusere inflammasjoner. Inflammasjoner settes i forbindelse med forstyrrelser av våre kognitive funksjoner, slik som depresjon.

 

Kilder:

Poor cognitive performance linked with low-folate status in mothers’ early pregnancy

Previous studies have suggested that prenatal maternal folate deficiency is associated with reduced prenatal brain growth and psychological problems in offspring.  

Newly results about association between prenatal folate status and children’s brain anatomy have been presented in a research published in the British Journal of Nutrition in early 2016 .

The study was carried out at the Erasmus University Medical Center, in the Netherland, and is part of the Generation R Study, which looked at nearly 10,000 pregnant Dutch women in a period between 2002 and 2006.

The aims of the study were to investigate whether prenatal maternal folate insufficiency, high total homocysteine levels and low vitamin B12 levels are associated with altered brain morphology, cognitive and/or psychological problems in school-aged children.

The research shows that prenatal maternal folate deficiency in early pregnancy has a long-lasting global effect on brain development in offspring.

The children from mothers with insufficiencies was associated with smaller total brain volume, poorer language and visual-spatial performance.

256 children between the ages 6 and 8 from whom structural brainscans where collected using MRI scans.

Both folate insufficiency in early pregnancy and homocysteine levels was associcated with poorer cognitive performance.

 

Source:

Prenatal folate, homocysteine and vitamin B12 levels and child brain volumes, cognitive development and psychological functionin, Ars et al., Br J Nutr. 2016 Jan 22:1-9

Curcumin effektivt mot psoriasis

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudlidelse i hud, negler og ledd som gir en betydelig dårligere livskvalitet og berører omtrent 3% av verdens befolkning. Dagens behandling består i hovedsak å gi pasienter med psoriasis steroidkremer.

Nå er det dokumentert at tilskudd med curcumin kan gi ekstra behandlingshjelp for de med psoriasis.

En gruppe italienske forskere ved Universitetet i Firenze har dokumentert at et daglig tilskudd med curcumin sammen med behandling med steroidkrem ga overlegne resultater, sammenlignet med de som fikk steroidkremer med placebotabletter for behandling og lindring av psoriasis.

Curcumin ga bedre behandlingseffekt enn placebo

63 personer med diagnose mild til moderat psoriasis deltok i denne dobbelt-blinde og randomiserte undersøkelsen som varte i 16 uker. Den ene gruppen fikk daglig behandling med tilskudd av curcumin og en steroidkrem med metylprednisolon. Den andre fikk placebotabletter og metylprednisolonkrem.

Resultatene etter 16 uker viste at tilleggsbehandling med curcumin ga betydelig bedre resultater sammenlignet med placebogruppen, målt etter Psoriasis Area and Severity Index (PASI).

PASI er ofte brukt ved kliniske undersøkelser når man ønsker å se på behandlingseffekten av et medikament som skal hjelpe mot psoriasis, hvor for eksempel PASI 75 refererer til hvor mange som har hatt en 75% reduksjon av PASI ved studiestart.

Curcumin-gruppen hadde overlegent best score ved både PASI 50, PASI 75, PASI 90 og PASI 100, sammenlignet med gruppen som fikk narretabletter.

Man fant også at curcumin reduserte betennelsesmarkører forbundet med psoriasis.

Curcumin-gruppen hadde i tillegg en økt livskvalitet og bedre sykdomsforløp. Tilskudd med curcumin ble også funnet å være både trygt og var meget godt tolerert av pasientene som deltok i undersøkelsen.

Eksemp

Kilde:

Oral Curcumin Is Effective as an Adjuvant Treatment and Is Able to Reduce IL-22 Serum Levels in Patients with Psoriasis Vulgaris. Antiga et al., BioMed Research International, Volume 2015 (2015), Article ID 283634, 7 pages

Mangel på vitamin K2 større enn antatt

En undersøkelse Nederland viser at et stort antall av både barn og voksne har en uttalt mangel på vitamin K2.  En mangel på vitamin K2 settes i forbindelse med økt bruddfare, generelt dårligere bein- og knokkelhelse, osteoporose og tette blodårer på grunn av åreforkalkning.

Blodprøver fra 110 friske ble analysert, 42 barn og 68 voksne. Forskjellige biomarkører som gjenspeiler vitamin K2 status hos friske personer (sirkulerende dp-ucMGP og ucOC) ble så analysert av forskerne.

Hos personer over 40 år fant man en økte endring av disse viktige biomarkørene.  Dette viser til at man kan ha et økt behov for vitamin K2 etter hvert som man blir eldre.

Hos barn fant de høye verdier av en biomarkør som viser til en K2-mangel og et behov for mer vitamin K2.

Både barn og voksne over 40 år som hadde den størst mangelen på vitamin K2 responderte godt på tilskudd av vitamin K2, i følge Elke Theuwissen, som var hovedansvarlig forskningen.

Studien viser altså til en generell utbredt mangel på vitamin K2 i hele befolkningen.  Kosttiilskudd med vitamin K2 bedret status for de biomarkører som tilsier normale nivåer av vitamin K2.

Vitamin K2 er spesielt viktig for bein- og knokkelutvikling hos barn, og for å forsinke utviklingen av osteoporose og åreforkalkning hos voksne.

Foruten tilskudd av vitamin K2, er gode naturlige kilder til dette supervitaminet ost, helmelk, lever, eggeplommer og fermentert mat.

Undersøkelsen finnes her:

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/fo/c3fo60464k#!divAbstract

Crystal Mind – for hjernens normale funksjoner

Crystal Mind er et norskutviklet og -produsert kosttilskudd for hjernens normale funksjoner.  Den  inneholder en unik omega-3 med et høyt og naturlig innhold av omega-3- fettsyren EPA, og er i tillegg forsterket med magnesium, sink, folat, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D og GLA fra borago-olje.

Denne unike blandingen bidrar til de normale hjernefunksjoner og er positivt for engeribarn, studenter, eldre, og alle som ønsker ta vare på hjernehelsen.

Unik omega-3 med et høyt og naturlig innhold av EPA-fettsyren

Crystal Mind inneholder Crystal Oil, en naturlige omega-3 med et høyt innhold av EPA-fettsyren i forhold til omega-3-DHA.  Det såkalte EPA:DHA-forholdet er i Crystal Mind det høyeste på markedet av helt naturlige oljer.

En rekke vitenskapelige studier viser at et høyt innhold av omega-3EPA er det optimale for hjernens normale funkjsoner.

Crystal Oil er kaldfraksjonert og kaldfiltrert. Dette reduserer faren for oksidajon/ harskning, som man ofte ser med molekulærdestillerte og høykonsentrerte omega-3-produkter.

Med viktige vitaminer og mineraler for hjernen

Foruten Crystal Oil, inneholder Crystal Mind magnesium, sink, vitamin B6, vitamin B12, folat, og borago-olje med den viktige GLA-fettsyren.

Crystal Mind new pack shot

Alle er de viktige næringsstoffer som sammen med omega-3 EPA direkte og indirekte bidrar til hjernens normale funksjoner, uansett alder.

Crystal Mind er spesialutviklet for å bidra til å

 • Motvirke hyperaktiv adferd og lett nedstemthet
 • Gi bedre konsentrasjonen og hukommelse
 • Gi bedre innlæring
 • Gi bedre humør og økt livsglede

Crystal Mind passer for alle uansett alder

Alle vil oppleve store fordeler ved daglig bruk av Crystal Mind . Man vil oppleve bedre konsentrasjon, bedre hukommelse, bedre innlæringsevne, bedre humør og økt livsglede. Crystal Mind vil også bidra til å holde hjernen klar, ung og frisk – selv i en høy alder.

Du kan lese mer om Crystal Mind her

Andre nyttige linker:

 

 

Crystal Dream

Naturige ingredienser for naturlig god søvn

Crystal Mind

Normal brain function for all the family

Crystal Eye Omega

For the treatment of Dry Eyes

Crystal Mind

Crystal Mind™ has been developed following many years of research in nutrition for optimum brain health and function.

nutrimedhelse.wordpress.com/

Nyheter og forskning om livsstil, naturmidler og kosttilskudd