Et sterkt skjelett og forebyggelse av brudd krever magnesium

I flere ti-år har vi blitt fortalt av myndigheter og av meieri-industrien at vi må sørge for å få i oss nok melk og kalsium for å styrke skjelettet vårt og dermed redusere risiko for beinskjørhet og brudd.

Dette er dog ikke hele sannheten for et sterkt skjelett. Vi er nødt til å ha et tilstrekkelig inntak av andre næringsstoffer også, ikke minst magnesium.

Et lavt inntak av magnesium vil gi økt risiko for beinbrudd generelt og hoftebeinsbrudd spesielt, i følge et studie gjort av engelske og finske forskere.

Forskerne analyserte data fra over 2.200 menn mellom 42 og 61 år over en 25-års oppfølgingsperiode. Det ble registrert 123 brudd, og av disse var hele 78 hoftebeinsbrudd.

 

44% redusert risiko for brudd med høyere magnesiumverdier

Mennene i studien som hadde de høyeste målte blodverdiene av magnesium, hadde en 44% lavere risiko for brudd, spesielt hoftebrudd.

Ingen av mennene med høye magnesiumverdier (over 2,3 mg/ dl) opplevde noen brudd i studieperioden på 25 år.

– Dette antyder at høye magnesiumverdier kan forebygge fremtidige beinbrudd, uttalte en av de finske professorene bak studien.

 

Riktig kosthold ikke nødvendigvis nok

Et kosthold med magnesiumrike matvarer er ikke nødvendigvis nok. Det ble ikke funnet at et økt inntak av magnesiumrike matvarer som nøtter, frø, avocado og grønnsaker reduserte risiko for brudd.

Et økt inntak av disse matvarene gir altså ikke nødvendigvis en økning av magnesium målt i blodet, i følge denne studien.

Eldre personer og personer med mage- og tarmproblemer anbefales derfor å ta et magnesiumtilskudd for å bedre magnesiumstatusen, slik at man kan redusere risiko for brudd i bein og hofter.

 

Vanskelig stole på magnesiumstatus målt i blod

Forskerne peker på at selv om studien her klart indikerer en sammenheng mellom magnesiumverdier målt i blod, og risiko for brudd, har studien sine svakheter.

Lave magnesiumverdier målt i blod er som oftest samsvarende med lavt total magnesiumverdi, men det gir ingen 100% nøyaktig beskrivelse av det totale nivå av kroppsmagnesium.

En person kan faktisk ha tilfredsstillende blodverdier av magnesium, men fortsatt ha et stort underskudd av total kroppsmagnesium, og en person med overskudd av total kroppsmagnesium kan ha blodverdier som viser mangler.

Videre viser de til at et kosthold rikt på magnesium også vil gi økte verdier av andre viktige næringsstoffer som kalsium og kalium.

Forskerne håper nå noen kan gjøre et tilsvarende studie på kvinner.

Det europeiske mattilsynet EFSA anbefaler at menn får i seg minst 350 mg magnesium hver dag og kvinner 300 mg/dag. Barn anbefales et inntak på mellom 170-300 mg magnesium daglig.

 

Kilde:

Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: a long-term prospective cohort study. Kunutsor et al., European Journal of Epidemiology, 2017; 32(7): 593–603.

 

 

 

Omega-3 status hos gravide kan ha betydning for overvekt hos barn

Et regelmessig og tilstrekkelig inntak av omega-3-fettsyrer under graviditet kan senke riskioen for overvekt hos barn med 32%,  i følge et studie ved Harvard Medical School.

Undersøkelsen som nylig er publisert i American Journal of Clinical Nutrition, viser at det er en stor sammenheng med hva slags type fett den gravide inntok under graviditeten og barns risiko for å utvikle overvekt ved 3-årsalderen.

Gravide som hadde ett kosthold med et forhøyt innhold av plantefett (som inneholder mye omega-6) og for lite omega-3 fra enten kosttilskudd eller fisk som laks og makrell  – hadde generelt tyngre barn. Barna hadde to til fire ganger høyere risiko for å være overvektige ved 3-årsaldren.

Samtidig viste undersøkelsen at barn av mødre som hadde et riktig forhold mellom omega-3 og omega-6 under graviditeten fikk barn med 32% mindre risiko for overvekt ved 3-årsaldren.


Ergo:  En riktig fettsyrebalanse er viktig gjennom hele livssyklusen, ikke bare for å unngå overvekt hos barn – men for alle former for hjerte- og karsykdommer, alle former for betennelsesreaksjoner, for vår mentale kapasitet og mye, mye mer.  


Kilde:
American Journal of Clinical Nutrition
Volume 93, Issue 4, Pages 780-788, doi: 10.3945/​ajcn.110.005801
«Prenatal fatty acid status and child adiposity at age 3 y: results from a US pregnancy cohort»
Authors: S. M Donahue, S.L Rifas-Shiman, D.R. Gold, Z.E Jouni, M.W Gillman, E. Oken.

Omega-3 og risiko for blodpropp: Kvinner og menn har forskjellige behov

Omega-3 forebygger hjertesykdom.  Dette er opplest og vedtatt, og grundig dokumentert i flere studier, selv om resultater kan variere.*

Nå viser ny forskning at kvinner og menn har helt forskjellige behov for omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å kunne forebygge risiko for blodpropp.

Australske forskere har nå for andre gang avdekket at kvinner og menn responderer helt forskjellig på de to forskjellige omega-3-fettsyrene EPA og DHA når det gjelder å forebygge risiko for å utvikle blodpropp.

94 friske kvinner og menn ble i undersøkelsen, som nå publiseres i aprilutgaven av The Journal of Nutrition, gitt enten kapsler med høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA (1000 mg EPA: 200 mg DHA), et tilskudd med høyt innhold av omega-3-fettsyren DHA (200 mg EPA: 1000 mg DHA), eller placebokapsler.

 

Stor forskjell mellom hva kjønnene responderer på

Etter kun 4 ukers behandling med omega-3-fettsyrer, viser de samlede resultatene for kvinner og menn at  risikofaktorer forbundet med å utvikle blodpropp ble redusert med nesten 12%.

Forskerne tittet så nærmere på de forskjellige omega-3-tilskuddenes effekt isolert for kun kvinner og isolert for kun menn. Funnene var oppsiktsvekkende:

  • Menn responderte kun på det EPA-rike tilskuddet og ikke med kapsler med høyt innhold av omega-3 DHA.  Reduksjonen av risikofaktorer var på nesten 20% sammenlignet med både DHA-tilskudd og placebo.
  • Kvinner responderte kun på kapsler med høyt omega3-DHA innhold, og ikke på kapsler med høyt EPA-innhold. Også her var reduksjonen av riskofaktorer redusert  med nesten 20%, sammenlignet med EPA-behandling og placebo.

Funnene i studien er helt klare, og forskerne konkluderer med at for å forebygge risiko for blodpropp vil omega-3-tilskudd rik på EPA-fettsyren være fordelaktig for menn, mens kvinner skal bruke omega-3-tilskudd med høyt innhold av DHA.

Årsaken til disse store kjønnsforskjellene er hormonelt betinget og viser til interaksjoner mellom kjønnshormoner og omega-3-fettsyrer.

 

Kommentar:

Disse nye funnene viser at kjønnsforskjeller påvirker effekten kvinner og menn har av de forskjellige omega-3-fettsyrene, og åpner for nye muligheter innen forskning og mulig mer skreddersydde omega-3-produkter spesielt tilpasset kvinner og menn. 

Det bør fremover kanskje vurderes om det skal undersøkes nærmere om disse forskjellene også kan gjelde for andre lidelser, som forskjellige betennelsesrelaterte lideser, kognitive lidelser og adferdsvansker.

Noen grunner til at resultater i studier på omega-3-fettsyrer kan variere og ikke er entydige er:

  • Det brukes forskjellige formuleringer med ulikt innhold og dosering av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer i forskjellige former: Noen studier gjøres på omega-3 i manipulert etylesterform, andre bruker høykonsentrater av omega-3-fettsyrer i rekonstruert triglyseridform, og noen gjøres med helt naturlige omega-3-fettsyrer i naturlig triglyseridform (lavkonsentrert). Etylestere og rekonstruerte triglyserider opptas og utnyttes litt forskjellig av kroppen vår, sammenlignet med naturlig, lavkonsentrerte omega-3-tilskudd. Velg omega-3 i naturlig triglyseridform.
  • Det brukes omega-3-fettsyrer med stor variasjon i harskningsgrad (målt i TOTOX). En fersk olje gir positive resultater, mens en harsk olje kan gi ingen, eller negative resultater. Velg alltid en fersk olje. Den skal ikke lukte eller smake vondt.
  • Få større studier differensierer mellom kvinner og menn (studiene tar ikke høyde for de hormonelle forskjellenes betydning).
  • Få studier tar hensyn til deltagernes individuelle kosthold.

Skal man trekke noen konklusjoner fra meta-studier på omega-3-fettsyrer bør man derfor kun sammenligne resultater og funn hvor det brukes like former for omega-3, hvor forholdet EPA:DHA er like, og hvor graden av oksidasjon er tilnærmet lik. Dette gjøres ikke per i dag.

 

Kilder:

Eicosapentaenoic and docosahexaenoic Acid supplementations reduce platelet aggregation and hemostatic markers differentially in men and women.  Phang et al., The Journal of Nutrition, 2013 Apr; 143 (4):457-63.

Gender-specific inhibition of platelet aggregation following omega-3 fatty acid supplementation.  Phang et al., Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Vol. 22, Issue 2, 109-144, Feb 2012

Mer frukt og grønt gir mindre astma

Ikke bare 5 om dagen, men hele 7 serveringer om dagen av frukt og grønt bør du få i deg hver dag.  Dette kan i følge australske forskere redusere astmaplager.

130 astmatiske personer ble i denne studien satt på to forskjellige dietter som de skulle følge i 14 uker.

Den ene gruppen skulle innta rikelig med antioksidanter ved å spise fem porsjoner med grønnsaker og to porsjoner med frukt hver dag.  Den andre gruppen skulle ha et lavt inntak av antioksidanter, og kun spise to porsjoner med grønnsaker og en porsjon frukt daglig. Etter 14 dager fikk de som skulle spise lite frukt og grønt også et ekstra daglig tilskudd med ren lykopen-ekstrakt fra tomat.

Ved undersøkelsens slutt, viste det seg at de som spiste minst frukt og grønt hadde lavere lungefunksjon og at de hadde hyppigere forverringer av astmaplager enn de som spiste mye frukt og grønt.  Dette til tross for at det ble gitt ekstra kosttilskudd i form av konsentrert lykopen fra tomat til de som fikk lite antioksidanter fra kostholdet sitt.

«Vi så at det er mer effektivt å øke inntaket av antioksidanter i form av økt inntak av frukt og grønt, enn ved å ta et konsentrert kosttilskudd,» uttaler forskerne bak studien.

Dette resultatet er med på å forklare hvorfor det er så store resultatforskjeller i andre studier hvor man har sett på betydningen av antioksidanter fra kosttilskudd i forbindelse med astma.  Når man inntar antioksidanter og karotenoider i sin naturlige form og med sine naturlige bindinger, har de en langt større effekt enn om man konsentrerer ett eller flere virkestoffer i en tablett.

Flere produsenter av kosttilskudd lager nå nye tilskudd hvor man ikke oppkonsentrer ett eller flere virkestoffer, men får ut hele komplekser med antioksidanter i sin naturlige form uten bruk av varme.  Det gir riktignok lavere grad av hvert enkeltstoff, men altså en større total helsemessig gevinst.

Man vet ikke i dag hvorfor frukt og grønt gir mindre astmaplager, men man kan tenke seg at de kraftige fargestoffene i frukt og grønt, også kjent som flavonoider, kan være årsaken.

 

Reduserer betennelsesfaktorer

En rekke av disse flavonoidene virker kraftig betennelsesdempende, noe som vil redusere en inflammatoriske sykdomer som astma.  Norske myndigheter har frontet «5 om dagen» for å blant annet redusere forekomsten av kreft og hjerte- og karsykdommer, og nettopp kreft og hjerte- og karsykdommer har som oftest sitt utspring i betennelsesreaksjoner i kroppen.

 

Fakta om astma:

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Dette gir en overfølsomhet i luftveiene som kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal.

Det anslås at omtrent 20% av barn har eller har hatt astma innen de er ti år, og at forekomsten blant voksne ligger på ca. 8%.  De siste 40 årene har det vært en jevn økning av forekomsten av astma, noe som kan tyde på at både nye kostholdsvaner med mer ferdigmat og miljøforandringer er med på å påvirke astmaforekomsten.

Kilder:

«Manipulating antioxidant intake in asthma: a randomized controlled trial», Wood et al., American Journal of Clinical Nutrition, August 1, 2012 doi: 10.3945/​ajcn.111.032623

Norges Astma- og Allergiforbund

Mulig sammenheng mellom magnesium og utvikling av tarmkreft

En studie med over 700 personer viser til at et økt inntak av magnesium kan redusere risiko for å utvikle tarmkreft, i følge nederlandske og engelske forskere. Spesielt hos personer som er overvektige og over 55 år.

For hver 100 milligram ekstra magnesium, reduserte risikoen for å utvikle denne vanlige kreftformen med 12% hos personer med overvektig.  Det anslås at sammenhengen med magnesium og dette mineralets effekt på insulinresistens ved type 2-diabetes, kan være årsaken til en redusert utviklingen av tarmkreft.

 

Fortsatt få studier til å kunne si noe sikkert

Forskerne understreker riktignok at det fortsatt er få studier som har sett på sammenhengen mellom magnesium og tarmkreft, men at deres undersøkelser viser til at et økt inntak av magnesium og magnesiumrike matvaner kan være verdt se nærmere på, sammen med andre kreftforebyggende helsevaner.

 

Mangel på magnesium  vanlig

Dessverre er det få som får i seg nok magnesium via kostholdet.  Internasjonale befolkningsundersøkelser viser til at det kun er 1 av 4 personer i den vestlige verden som får i seg den anbefalte daglige mengden av magnesium.  Anbefalt daglig inntak er 350 mg for menn og 280 mg for kvinner.

Gode kilder til magnesium er grønne bladgrønnsaker, kjøtt, nøtter, korn og melk.  Alternativt kan det anbefales ekstra magnesium som kosttilskudd som gir minst 200 mg magnesium daglig.

Mange forskere og leger peker på at et samlet daglig inntak fra mat og tilskudd på mellom 720-1000 mg magnesium daglig gir optimal helsegevinst, spesielt for pasienter med hjerte- og karsykdommer som høye kolesterolverdier og høyt blodtrykk, og for pasienter med diabetes.

Hjernen fungerer også optimalt ved slike doser, som vil redusere problemer forbundet med ADHD, depresjoner, angst og andre kognitive lidelser

 

Kilder:

 

Sunt kosthold gir barn høyere IQ

Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men det er dokumentert at et sunt og variert kosthold gir høyere IQ til barn om det får mindre kjeks, sukkerholdige drikker, sjokolade og annet hurtigmat.

Australske forskere undersøkte kostholdsvanene hos over 7.000 barn målt ved 6, 15 og 24 måneders alder.  Disse ble senere ved 8-årsalderen IQ-testet.

Ikke uventet hadde barn som ble ammet til de var 6 mnd og siden hadde et sunt kosthold rikt på ost, frukt, belgfrukter, grønnsaker og andre sunne matvaner – en høyere IQ  ved 8-årsalderen sammenlignet med de av barna som i sine første leveår fikk mye kjeks, saft og brus, sjokolade og potetgull.

Dette viser at amming til barnet er minst 6 måneder, sammen med at barna senere får et sunt, god, «gammeldags» og hjemmelaget mat – har stor betydning for barns kognitive utvikling.

«Hjernen trenger sunne og viktige næringsstoffer, og dette er spesielt viktig de første to årene etter fødsel», sier Dr. Lisa Smithers fra University of Adelaid, Australia.

Med kunnskapen man i dag har om andre studier på hukommelse, Alzheimer´s, ADHD, dysleksi, dyskpraksi, depresjoner, angst og andre kongitive lidelser, kan det føyes til at hjernen trenger sunne og viktige næringstoffer hele livet, og ikke bare de første leveår.

 Dog – forskerspråk og forskeruttalelser er nå en gang nettopp det – forskerspråk;  Litt vage og runde i kantene, for å si det slik, for å ikke støte noen kollegaer eller noen i store kommersielle industrier.

Som en liten kommentar til funnene i denne studien, er det verdt å nevne at amming tilfører viktige omega-3-fettsyrer som er helt nødvendig for at hjernen skal utvikle seg normalt, og at et kosthold rikt på ost, frukt, belgfrukter, erter og grønnsaker går under definisjonen av mat med lav glykemisk indeks (GI), eller «lavkarbo» – som Fedon Lindberg har pratet varmt om i mange år.  Det tilfører også rikelig med vitaminer, mineraler og andre plantestoffer som er viktige for helsen vår.

Så sørg at både barn, unge og voksne får og har sunne kostholdsvaner, inkluder omega-3, vitaminer, mineraler fra sunne måltider, eller som tilskudd – hele livet.

Kilde:

«Dieteary pattern at 6, 15 and 24 months of age are associated with IQ at 8 years of age».  Smithers, Golley, Mittinty et al., European Journal of Epidemiology, 2012 Jul; 27(7): 525-35.

 

Bedre hukommelse med norske superbær

Man trenger ikke kjøpe dyre, utenlandske bær med rare navn for å få helsegevinst.

De absolutt beste bærene kan du plukke selv her i Norge, eller finne i din nærmeste matbutikk.

Utenlandske, langreiste og ofte dyre bær med «rare» navn er mer populært en noen gang.  Men norske, kortreiste bær er minst like bra, om ikke bedre.  Mer mijøvennelig er det også, da man ikke trenger å frakte disse fantastiske bærene fra andre siden av kloden.

Jordbær, blåbær, skogsbær og solbær er alle proppfulle med vitaminer og kraftige antioksidanter som flavonoider.  Disse flavonoidene er kraftige antioksidanter som beskytter kroppen vår mot miljøpåvirkninger, stress og aldringsrelaterte problemer.  Flavonoidene varierer litt fra bær til bær, og kan ha helt spesifikke egenskaper som er viktig for helsen vår.

Nå har amerikanske forskere funnet ut at spesielt flavonoider fra blåbær og jordbær motvirker for tidlig aldring av hjernen.  Dette er det første studie i sitt slag som dokumenterer at flavonoider fra jorbær og blåbær reduserer alderssvekkelse av hjernen.

Solide vitenskapelige data

Forskerne brukte data fra en stor befolkningsundersøkelse, og inkluderte over 16.000 kvinner over 70 år, som hadde fått testet sine kognitive funksjoner i 1995 og i 2001.  Dette gjør studien til det største som noen gang er gjort på forskning av bær og hva bær kan gi av helsefordeler.

 

Konklusjonen fra denne undersøkelsen ganske klar

De av kvinnene som konsumerte jordbær og blåbær oftere enn to ganger i uken,  hadde bedre hukommelse og en hjernefunksjon som var 2,5 år ”yngre” sammenlignet med de som sjeldent eller aldri spiste bær.   Undersøkelsen tok ikke høyde for andre livsstilsfaktorer, men så utelukkende på inntak av blåbær og jordbær i relasjon til hukommelse og alderssvekkelse av hjernen.

 

Kilde:

Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline.  Devore, Kang, Breteler, Grodstein.  Annals of Neurology, 2012.

Kapsler med hvitløk reduserer høyt blodtrykk

En stor samleundersøkelse har sett på om kosttilskudd med hvitløk kan redusere blodtrykket. Ved å analysere resultatene av 17 forskjellige publiserte studier, konkluderer forskere at hvitløk definitivt er med på å redusere blodtrykket.

Undersøkelsen er publisert i Journal of Clinical Hypertention og viser til at hvitløk i gjennomsnitt reduserer overtrykk (det systoliske blodtrykket) med 3,75 mmHg og undertrykk (det diastoliske blodtrykket) med 3,39 mmHg. Disse funnene var signifikante hos personer med høyt blodtrykk.

Forskerne uttaler at hvitløk er signifikant bedre enn narrepiller (placebo) for å redusere høyt blodtrykk, og spesielt de med høyt overtrykk vil ha glede av hvitløkstabletter.

 

Kun «gullstandard» av studier ble inkludert

De 17 studiene som inngikk i meta-analysen var alle såkalte RCT-studier, som ofte defineres som «gullstandarden» for medisinske og vitenskapelige undersøkelser. Dosene av hvitløk var fra 300 – 900 mg per dag.

Produkter med både Aged Garlic Extract (Kyolic®), standard hvitløkspulver og hvitløksolje var brukt i disse 17 studiene.

Det er fortsatt usikkert hva som gjør at tilskudd av hvitløk reduserer blodtrykket, men forskerne peker på at hvitløk kan fungere som en antioksidant.

Stoffer fra hvitløk kan dermed være med på å beskytte endotelceller (cellelag på innsiden av blodkar og lymfekar) mot skader grunnet oksidativt stress. De peker også til at det kan være stoffer i hvitløk som kan ha en mild ACE-hemmende effekt, tilsvarende hva man finner i ordinære blodtrykkssenkende preparater.

-«Det finnes forskjellige dipeptider som er ekstrahert fra hvitløk som vi vet har ACE-hemmende effekt, men det er for tidlig si hva som gjør at tilskudd av hvitløkstabletter virker mot høyt blodtrykk – det eneste vi vet er at det faktisk virker,» kommenterer forskerne.

Denne meta-analysen på effekten av hvitløk på høyt blodtrykk gir nå mer støtte for at tilskudd av hvitløk er ekstra godt for hjertet.

En annen meta-analyse publisert nylig publisert i Journal of the Science of Food and Agriculture slår fast at hvitløk også kan redusere kolesterol og triglyseridnivå i blod.

I 2008 ble en annen meta-analyse publisert som også bekrefter at hvitløk er effektivt for å redusere blodtrykket.

 

Kilde:

Effect of Garlic on Blood Pressure: A Meta-Analysis. Wang et al., Journal of Clinical Hypertention, 2015, Jan 5.

Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. Ried et al., BMC Cardiovascular Disorders 2008, 8:13

Styrk immunforsvaret og reduser blodtrykket med tilskudd av blåbær

Om du har en stillesittende livsstil kan et daglig tilskudd av blåbær hjelpe deg med å få et sterkere immunforsvar, og det kan senke blodtrykket.  Dette på kun seks uker, i følge en undersøkelse gjort på kvinner og menn i aktiv arbeidsalder.

Hos de som daglig inntok blåbærtilskudd tilsvarende 250 gram bær, fant forskerne ut at immunforsvaret ble sterkere. De naturlige drepercellene (NK-celler) økte med 4 % sammenlignet med de som fikk placebo.

Naturlige dreperceller sirkulerer i blodet, men finnes også i forskjellige organer.  Deres viktigste oppgave er å raskt kjenne igjen tumorceller og virusinfiserte celler, og så drepe disse tumor- og virusinfiserte celler.  En 4% økning av NK-celler er derfor ikke av ubetydelighet.

 

Blåbær reduserte også blodtrykket

Forskerne observerte samtidig at tilskudd av blåbærpulver også reduserte blodtrykket hos de av deltakerne som hadde et lett forhøyet blodtrykk.

Undersøkelsen bekrefter dermed tidligere funn som forskergruppen har uført på topptrente idrettsutøvere som inntok 250 gram blåbær. Også her fant forskerne ut at blåbær førte til et sterkere immunforsvar ved en økning av NK-celler og en reduksjon i betennelsesfaktorer.

Blåbærs positive egenskaper antas å ligge i flavonoidene, stoffene som gir blomster, frukt og bær farge.

Spesielt antocyaniner og flavanoler antas av forskerne å være viktige.  Tidligere har man funnet at blåbær også kan redusere risiko for tidlig aldring av hjernen.

 

Kilde:

Six weeks daily ingestion of whole blueberry powder increases natural killer cell counts and reduces arterial stiffness in sedentary males and females.  McAnulty et al., Nutritional Research In Press, DOI: 10.1016/j.nutres.2014.07.002

Crystal Dream

Naturige ingredienser for naturlig god søvn

Crystal Mind

Normal brain function for all the family

Crystal Eye Omega

For the treatment of Dry Eyes

Crystal Mind

Crystal Mind™ has been developed following many years of research in nutrition for optimum brain health and function.

nutrimedhelse.wordpress.com/

Nyheter og forskning om livsstil, naturmidler og kosttilskudd